Dr. Kåre Lund-Iversen
Spesialist øre-nese-halssykdommer


Kåre nyter nå sitt otium, praksisen fortsetter som Pilestredet Park ØNH i samme lokaler.
Lege er Per Oddvar Stræte.
Vi takker alle for et godt samarbeid gjennom 30 år!

Kåre

Pilestredet Park ØNH

Adresse og kontaktinformasjon:
Pilestredet Park 31
Telefon: 22 20 16 22
Telefaks: 22 36 06 48
Epost til praksis (post@pilestredetpark-onh.no)
Hjemmeside
Legg merke til adkomstvei / klikk for forstørret bilde:
Pilestredet Park


Sist oppdatert: 5. feb 2019